ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: RZGW w Gdańsku 
Termin realizacji: 07.05.2015 – 03.09.2015

Opis:
 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa przelewu awaryjnego na stopniu Przywidz, rzeka Wietcisa – roboty budowlane, w tym:
– uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym,
– wykonanie przelewu awaryjnego DN 1300,
– rozbiórka istniejącej konstrukcji betonowego mnicha;
– przebudowa historycznego doprowadzenia wody do młyna;
– umocnienie koryta rzeki Wietcisa na wlocie przelewu;
– odmulenie dna rzeki Wietcisa w km 45+280-45+768;
– wykonanie operatu powykonawczego.