ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Inwestor: ZMIUW w Olsztynie
Wartość kontraktu: 1 373 428,78 PLN
Termin realizacji: 31.10.2011

Opis:

Budowa jazów na rzece Struga Lejkowska w km 1+280 miejscowość Kipary oraz km 5+220 miejscowość Oledry