ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Przebudowa stacji pomp Gardna V-VI

Inwestor: ZMIUW WP w Gdańsku  Wartość kontraktu: 5 180 057,90 PLN  Termin realizacji: 05.05.2012 Opis: Roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej stacji pomp: – rozbiórka i wykonanie konstrukcji żelbetowej istniejącego wlotu pompowni – budowa nowego pawilonu pompowni z przyłączami – założenie pomp, armatury wraz z automatyką i instalacją elektryczną – zagospodarowanie terenu pompowni

Regulacja rzeki Chylonki w Gdyni

Inwestor: Gmina Miasta Gdyni i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni Wartość kontraktu: 2 480 451,40 PLN Termin realizacji: 30.08.2010 Opis: Wykonanie robót budowlanych w zakresie hydrotechnicznym, drogowym, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji wodociągowej polegających na: – budowie żelbetowego koryta rzeki Chylonki 183mb – budowie drogi, chodników i placu Więcej…

Wykonanie opaski brzegowej na rzece Elbląg w Nowakowie

Inwestor: Urząd Morski w Gdyni Wartość kontraktu: 1 305 614,75 PLN Termin realizacji: 31.08.2008 Opis: Roboty budowlane polegające na pogrążeniu 117mb ścianki szczelnej z wykonaniem oczepu stalowego, układaniu gabionów i materacy faszynowych oraz wykopach podwodnym z przerzutem kierowanym pod dnem rzeki w celu przełożenia kabla telekomunikacyjnego