ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

Jaz Krutyń

W dniu 21 maja podpisaliśmy umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (Białystok) na wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę i odbudowę jazu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Jazu Krutyń na rzece Krutyni. (Numer referencyjny: BI.ROZ.2810.9.2020.AC). Prace rozpoczynamy od 1 września 2020 roku z uwagi na siedlisko i okres lęgowy Więcej…

Naprawa kesonów nabrzeża przy nabrzeżu przeładunkowym w Gdańsku

W dniu 25 maja podpisaliśmy umowę z LOTOS Petrobaltic S.A. na zadanie pn.: Naprawa kesonów nabrzeża przy nabrzeżu przeładunkowym w Gdańsku należącym do LOTOS Petrobaltic S.A. w Gdańsku (Numer referencyjny:  LPB/WU/0129/2020/MP). Cel Naprawa kesonów nabrzeża Zakres prac: Wykonanie naprawy kesonów nabrzeża przy nabrzeżu przeładunkowym na terenie bazy lądowej LOTOS Petrobaltic Więcej…

Zbiornik Kokoszki

Odwodnienie dzielnicy Kokoszki

W dniu 26 lutego zakończyliśmy realizację zadania pn.: Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku (Numer referencyjny: I/PNE/064/2018/KW). Umowa na tą inwestycję została podpisana 7 sierpnia 2018 z Gminą Miasta Gdańska. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka II, Regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II, Budowa kanalizacji Więcej…

Wykonanie robót remontowych na nabrzeżach rzeki Motławy – Szafarnia

W dniu 15 listopada podpisaliśmy umowę z Gdańskim Ośrodkiem Sportu na wykonanie zadania pn.: Wykonanie robót remontowych na nabrzeżach rzeki Motławy (Numer referencyjny: ZP1/282/22/2019). Zakres robót obejmuje: Roboty remontowe – Przystań jachtowa Tamka na Martwej Wiśle, Roboty remontowe na nabrzeżach rzeki Motławy – Przystań żeglarska przy ul. Szafarnia w Gdańsku. Więcej…

Budowa tacy szczelnej wraz ze studzienką bezodpływową przy Magazynie Chemicznym na terenie Grupy Lotos S.A.

W dniu 1 październik zakończyliśmy realizację zadania pn.:  Budowa tacy szczelnej wraz ze studzienką bezodpływową przy Magazynie Chemicznym na terenie GL S.A. (Numer referencyjny: WU/187/2018/AL). Umowa na tą inwestycję została podpisana 9 lipca z Grupą Lotos S.A. Zakres prac: Prace rozbiórkowe, Prace ziemne, Bezodpływowa szczelna studzienka, Płyta żelbetowa fundamentowa, Izolacja Więcej…

Utworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych w CKZiU nr 2 w Gdańsku

W dniu 27 czerwca zakończyliśmy realizację zadania pn.:  Utworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych w CKZiU nr 2 w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji w branży Środowisko oraz utworzenie poligonów do prowadzenia robót ziemnych, prac melioracyjnych i pomiarów geodezyjnych przy budynku CKZiU nr Więcej…

węgorzewo

Rzeka Węgorapa i Kanał Węgorzewski

W dniu 30.12.2017 roku podpisaliśmy umowę w Warszawie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: “Przebudowa i umocnienia Kanału Węgorzewskiego” oraz “Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy”, miasto Węgorzewo, pow. węgorzewski, woj. warmińsko – mazurskie. Zgodnie z harmonogramem umowy, prace projektowe potrwają do dnia 02.10.2019 roku. Więcej…