ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

22.12.2015 zakończyliśmy roboty budowlane na zadaniu „Remont ostrogi nr 12/726 w kw 725+990 brag prawy na rzece Wiśle”

Wartość kontraktu wyniosła 357 701.82 zł.

Kategorie: REALIZACJA