ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

W dniu 02.11.2015r. podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej pn.; „Przebudowa rowu dla zlewni wód opadowych ulicy Portowej we Władysławowie.”