ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

W dniu 02.02.2016 podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie zbiornika retencyjnego nr 5 w Straszynie wraz z przebudową rzeki Strugi z Jankowa od ulicy Poprzecznej do rzeki Raduni. W załączeniu przedstawiamy projekt zagospodarowania terenu objętego niniejszym opracowaniem.