ZPW HABUD Sp. z o.o. & HABUD Sp. z o.o. Sp. K.

30.12.2016. zakończono umowę pn.: „Kompleksowa modernizacja dwóch nitek technologicznych w Komorze Wodnej Nowej w ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o.”

Inwestorem jest ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o w Elblągu.
Zakres robót obejmuje projekt wykonawczy, prace podwodne, szandorowanie i czyszczenie kanałów doprowadzających wody technologiczne z rzeki Elbląg do pompowni, rewitalizację zastawek, wymianę rurociągów ssawnych pomp oraz dostawę, montaż i rozruch dwóch kompletów urządzeń czyszczących wodę z zanieczyszczeń stałych.

W skład kompletu wchodzi krata rzadka na wlocie, krata gęsta i sito bębnowe. Wszystkie urządzenia będą pracowały w cyklu automatycznym, będą zasilane i sterowane z dedykowanej im rozdzielni głównej. Całość będzie wizualizowana w systemie SKADY Zamawiającego.

Kategorie: REALIZACJA