W dniu 26 lutego 2020 roku zakończyliśmy realizację umowy w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na budowę zbiornika Strzelniczka II, rozbudowę potoku Strzelniczka od zbiornika Strzelniczka do ulicy Budowlanych oraz budowę kanalizacji od schroniska do przepompowni w ulicy Przyrodników w Gdańsku.

Zbiornik Kokoszki

Zbiornik Kokoszki