W dniu 15 listopada 2019 roku zakończyliśmy realizację zadania pn.:”Budowa przystani kajakowej w msc. Trzcinisko” dla Gminy Cedry Wielkie. W ramach zamówienia zrealizowaliśmy:

a) Budowę pomostu pływającego o długości 12m i szerokości 2,4m;

b)Budowę rampy z trapem;

c) Wykonanie placu do rozładunku kajaków;

d) Wykonanie Dojazdu / dojście do przystani, wraz z połączeniem z istniejącym zjazdem;

e) Wykonanie placu zabaw;

f) Ustawienie małej architektury w tym:, ławki, śmietnik, tablicę informacyjną, wiata;

g) Wykonanie oznakowanie szlaku, oraz oznakowania drogowego.

Przystań kajakowa w msc. Trzcinisko