Inwestor: GDDKiA Oddział w Olsztynie
Termin realizacji: 24.11.2015 – 31.03.2016