Sprawdzenie i remont łożyskowania skrzydeł wrót dolnych śluzy w Michałowie

Inwestor: RZGW w Gdańsku
Termin realizacji: 09.09.2015 – 20.10.2015