W dniu 30.12.2017 roku podpisaliśmy umowę w Warszawie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa i umocnienia Kanału Węgorzewskiego” oraz „Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy”, miasto Węgorzewo, pow. węgorzewski, woj. warmińsko – mazurskie. Zgodnie z harmonogramem umowy, prace projektowe potrwają do dnia 02.10.2019 roku. Aktualnie opracowujemy operaty wodnoprawne.