Remont ostrogi nr 12/726 na rzece Wiśle

Inwestor: RZGW w Gdańsku 
Termin realizacji: 09.11.2015 – 22.12.2015