Zakończyliśmy inwestycję pn.: Odwodnienie dzielnicy Kokoszki

W dniu 26 lutego 2020 roku zakończyliśmy realizację umowy w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na budowę zbiornika Strzelniczka II, rozbudowę ...
Czytaj Dalej

Zakończyliśmy inwestycję pn.: Budowa przystani kajakowej w miejscowości Trzcinisko

W dniu 15 listopada 2019 roku zakończyliśmy realizację zadania pn.:”Budowa przystani kajakowej w msc. Trzcinisko” dla Gminy Cedry Wielkie. W ...
Czytaj Dalej

Budowa przystani kajakowej oraz przenoski w Starogardzie Gdańskim w ramach projektu Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia

Dnia 28.06.2019 r. została przekazana do odbioru pierwsza część realizacji wykonywanej w ramach zadania pn.: „Budowa przystani kajakowej oraz przenoski ...
Czytaj Dalej

Zbiornik Żukowo

Dla Gminy Żukowo zrealizowaliśmy budowę zbiornika retencyjnego przy klasztorze. Stan przed: W trakcie robót budowlanych Zakończono realizację zbiornika w sierpniu ...
Czytaj Dalej

W dniu 08.12.2017roku zakończyliśmy prowadzenie prace budowlanych na pompowni Konowały. Gratulacje całemu zespołowi!!! ...
Czytaj Dalej
km 0+450 rzeki Pasłęki, odejście kanału portowego, widok na nabrzeże, stan istniejący

Zabezpieczenie brzegu lewego w miejscu odejścia kanału portowego km 0+450 rzeka Pasłęka

W dniu 08.09.2017 roku podpisaliśmy umowę z Regionalną Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zabezpieczenie lewego brzegu kanału portowego w msc ...
Czytaj Dalej
Stacja pomp Konowały, stan istniejący

Przebudowa pompowni Konowały, gm. Choroszcz, woj. Podlaskie – roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na: - wymianie 2 pomp w pompowni Konowały I, - wymianie 3 pomp w ...
Czytaj Dalej
Śluza Frydrychowo - przed i po

Remont stopni wodnych na Górnej Skanalizowanej Noteci – śluza Antoniewo, śluza Frydrychowo – roboty budowlane

Dnia 30.06.2017 roku zakończono umowę na remont stopni wodnych na Górnej Skanalizowanej Noteci – śluza Antoniewo, śluza Frydrychowo. W odniesieniu do ...
Czytaj Dalej

Dokumentacja techniczna na udrożnienie i remont/przebudowę opasek brzegowych na Kanale Elbląskim – część I – projekt

Część I: Dokumentacja techniczna na udrożnienie i remont/przebudowę opasek brzegowych na Kanale Elbląskim na odcinkach: Kanał Elbląski w km 46+300 ...
Czytaj Dalej

Remont jazu Zielona – roboty budowlane

Remont jazu Zielona w miejscowości Lubień, koło Miłomłyna. Stan istniejący. Inwestycja po realizacji ...
Czytaj Dalej
Remont ostrogi na rzece Wiśle - zakończenie robót

Zakończenie remontu ostrogi na rzece Wiśle

22.12.2015 zakończyliśmy roboty budowlane na zadaniu "Remont ostrogi nr 12/726 w kw 725+990 brag prawy na rzece Wiśle" Wartość kontraktu ...
Czytaj Dalej

Zakończenie umowy z ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu

30.12.2016. zakończono umowę pn.: "Kompleksowa modernizacja dwóch nitek technologicznych w Komorze Wodnej Nowej w ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o." ...
Czytaj Dalej

Kompleksowa modernizacja dwóch nitek technologicznych w Komorze Wodnej Nowej w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

Inwestor: ENERGA Kongeneracja Sp. z o.o.  Termin realizacji: 01.12.2015 - 31.12.2016 Opis:  Przedmiot umowy obejmuje: - opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie na ...
Czytaj Dalej
Remont ostrogi na rzece Wiśle - w trakcie prac

Remont ostrogi nr 12/726 na rzece Wiśle

Inwestor: RZGW w Gdańsku  Termin realizacji: 09.11.2015 - 22.12.2015   ...
Czytaj Dalej
Sprawdzenie i remont skrzydeł wrót dolnych śluzy w Michałowie - w trakcie prac

Sprawdzenie i remont łożyskowania skrzydeł wrót dolnych śluzy w Michałowie

Inwestor: RZGW w Gdańsku Termin realizacji: 09.09.2015 - 20.10.2015 ...
Czytaj Dalej

Przebudowa odcinka jezdni ul. Przełom w Gdańsku

Inwestor: Urzad Morski w Gdyni Termin realizacji: 11.08.2015 - 31.05.2016 Opis:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej tj.: korekty wysokościowej odcinka jezdni ...
Czytaj Dalej

Przebudowa ulicy Sadowej w Kowalach

Inwestor: Gmina Kolbudy Termin realizacji: 20.07.2015 - 31.05.2016 Opis:  "1. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa ulicy Sadowej w Kowalach na odcinku ok. 350 ...
Czytaj Dalej

Remont nawierzchni na przystani rybackiej w Unieściu

Inwestor: Urząd Morski w Słupsku  Termin realizacji: 29.09.2015 - 04.11.2015 Opis: Wykonano ciagi pieszo - jezdne z kostki betonowej o gr. 8cm ...
Czytaj Dalej

Budowa przelewu awaryjnego na stopniu Przywidz, rzeka Wietcisa

Inwestor: RZGW w Gdańsku  Termin realizacji: 07.05.2015 - 03.09.2015 Opis:  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa przelewu awaryjnego na stopniu Przywidz, rzeka Wietcisa ...
Czytaj Dalej

Odbudowa jazu na rzece Mała Łyna

Inwestor: FBH ASBUD Andrzej Dobka  Termin realizacji: 18.09.2014 - 08.04.2015 Opis:  Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych odbudową jazu na rzece Mała ...
Czytaj Dalej

Odtworzenie – kształtowanie przekroju i układu koryta rzeki Węgorapa

Inwestor: ZMiUW Olsztyn  Termin realizacji: 29.08.2014 - 27.03.2015 Opis: Odtworzenie - kształtowanie przekroju i układu koryta rzeki Węgorapa, gm. Banie Mazurskie, woj ...
Czytaj Dalej

Remont nabrzeża w Gdańsku Sobieszewie – Etap I, zamówienie uzupełniające

Inwestor: RZGW w Gdańsku  Termin realizacji: 07.10.2014 - 31.01.2015 Opis:   Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont nabrzeża w Gdańsku Sobieszewie w km 9+480÷9+910 ...
Czytaj Dalej

Remont nabrzeża w Gdańsku Sobieszewie – Etap I

Inwestor: RZGW w Gdańsku  Termin realizacji: 22.08.2014 - 31.01.2015 Opis:  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont nabrzeża w Gdańsku Sobieszewie w km 9+480÷9+910 ...
Czytaj Dalej

Odbudowa koryta rzeki Rgilewki

Inwestor: WZMiUW WP Poznianiu  Termin realizacji: 25.07.2014 - 15.12.2014 Opis:  Przedmiotem planowanej inwestycji jest odbudowa rzeki Rgilewki (gm. Koło, Grzegorzew, powiat Koło) ...
Czytaj Dalej

Przebudowa stacji pomp nr 4W Stegna

Inwestor: ZMiUW WP Gdańsk Termin realizacji: 31.08.2015 Opis:  Przedmiotowa inwestycja obejmuje: • rozbiórkę całej konstrukcji istniejącej pompowni (wlot, wylot, budynek pompowni oraz ...
Czytaj Dalej

Odbudowa jazów na rzece Rudna

Inwestor: ZMiUW Olsztyn Termin realizacji: 31.03.2015 Opis:  Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych odbudową jazów na rzece Rudna w km 7+870, ...
Czytaj Dalej

Odbudowa stacji pomp „Golanka” i „Machary” wraz z odtworzeniem-kształtowaniem koryta rzeki Golanka

Inwestor: ZMiUW Olsztyn  Termin realizacji: 31.03.2015 Opis: A. Dla stacji pomp „Golanka” - Wykonaniu robót z branży hydrotechnicznej, w tym: wykonaniu robót ...
Czytaj Dalej

Odtworzenie – kształtowaniem przekroju oraz układu koryta rzeki Młyńska Struga

Inwestor: ZMiUW Olsztyn  Termin realizacji: 31.03.2015 Opis:  2.1 Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem- kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz ...
Czytaj Dalej