ZARZĄD SPÓŁKI

Zakład Projektowo Wykonawczy „HABUD” Sp. z o.o. realizuje od roku 2003 usługi w zakresie projektowania, kompletacji dostaw i realizacji budowy.

MISJA

Rozwijamy nasze doświadczenie i wiedzę wykorzystując najwyższe standardy oraz najlepsze praktyki branży budowlanej, aby poprawiać jakość życia budując nowoczesne obiekty na miarę XXI wieku a nawet XXII wieku zgodne ze zrównoważoną strategią rozwoju UE z jednoczesną dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz środowisko naturalne.

WIZJA

Osiągnięcie najwyższej pozycji na rynku firm świadczących kompleksowe usługi branży hydrotechnicznej w Polsce.

STRATEGIA

Systematyczny i długoterminowy wzrost wartości Spółki generujący zyski, prestiż dla kadry specjalistów, menadżerów i udziałowców. Naszą maksymą jest zawsze i nieprzerwane zadowolenia naszych klientów.

NASZE WARTOŚCI

JAKOŚĆ – wszystkie wykonane przez nas prace są najwyższej jakości. Odbiory robót odbywają się bez wskazania jakichkolwiek usterek.

BEZPIECZEŃSTWO – współpracując z nami, nasi partnerzy nie muszą się martwić o terminy oraz jakość wykonania. Nasze prace wykonujemy solidnie i z zachowaniem ustalonych terminów.

DOŚWIADCZENIE – na rynku budowlanym działamy nieprzerwanie od 2003roku. Dysponujemy pakietem referencji naszych kontrahentów, którzy wystawiają nam najwyższe świadectwa jakości i zaufania.