Dnia 28.06.2019 r. została przekazana do odbioru pierwsza część realizacji wykonywanej w ramach zadania pn.: „Budowa przystani kajakowej oraz przenoski w Starogardzie Gdańskim  w ramach projektu Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”.

Wykonane zostały m.in.: dwa pomosty pływające, pomost stały na palach drewnianych, duża wiata, nawierzchnia utwardzona i ogrodzenie drewniane.

Inwestorem jest Gmina Miejska Starogard Gdański.